A villamos energia menetrend tervező program segítségével a már meglévő számítási módszereket lehetséges adat forrás, adatkapcsolat szinten egy grafikai modellező segítségével kényelmesen felépíteni. Az új modellépítés mellett lehetőség van már beépített modellező eljárások alkalmazására is. A program a felépített modell alapján elvégzi a szükséges elemzéseket, előrejelzéseket és eredményeket 15 perces vagy hosszabb időintervallumra szolgáltatja a felhasználók részére.

A villamos energia menetrend tervezés során számos kihívás előtt áll a felhasználó, mivel a fogyasztási adatok eltérő formátumokban, eltérő időbeli felbontásban, eltérő helyről akár többfajta adatbázisból, táblázatkezelő programból, vagy real-time mérőről érkezhetnek. Az eltérő formátumok mellett fontos kihívást is teljesíteni kell, mivel az előrejelzéssel érintett adatokat a modellezésnek megfelelően akár perces gyakorisággal elő kell állítani táblázatos, vagy más szerkeszthető formátumban. Az előrejelzési modellek esetében a kiindulási állapot szerinti adatforrások, valamint a modellezés során alkalmazott összefüggések és a modell végeredményére ható tényező mind időben, mind számosságban folyamatosan változhatnak. A modellezés során feltárt új összefüggés például megadhatja, hogy milyen változó, tényező hathat a villamos energiafogyasztás jövőbeli mértékére. Itt nem csak az időjárási adatok, hanem az iparágra jellemző ismert és a későbbiekben ismertté váló változókat is képesnek kell az előrejelzési modellnek kezelnie. A villamos fogyasztási értékek mellett a fogyasztásra ható tényezőket is dinamikusan kezeli a rendszer, így megadva a lehetőséget az előrejelzés pontosítására. A rendszerrel a Felhasználó saját maga is képessé válik a menetrendi adatok pontosítására, módosítására, korrekciójára, valamint a jövőben megismerésre kerülő új paraméterek kezelésére. Az előrejelzési modellbe akár több ezer változót, több ezer végfelhasználót is lehetséges megadni.

Kiemelt tulajdonságok

 • Felhasználó által fejleszthető, parametrizálható felület, aminek köszönhetően jelentősen csökken a beszállítói függőség.
 • Felhasználó által dinamikusan – programozási igény nélkül – összeállítható adat vizualizációs widgetek, dashboardok, kimutatások.
 • Multi adatforrás beépített plug in biztosított (SQL, ORACLE, OPC)
 • Multi közmű mérő és almérő plug in biztosítása (MBus, ModBus,
 • Széleskörű adatgyűjtés, számos ismert real time mérő kiolvasó protokollal;
 • Közüzemi szolgáltatókkal történő automatizált adatkapcsolat biztosítása negyedórás adatok szinkronizálására;
 • Időjárási előrejelzési és tényadatok automatizált fogadása, integrációja;
 • Gazdálkodási tervekből, előrejelzésekből származó adatok adatbázisszintű integrációja;
 • Real time fogyasztásmérő mérőkkel, almérőkkel történő on-line adatkapcsolat kiépítése;
 • Gyűjtött adatok alapján a gyűjtött adatok közötti összefüggések elemzése, feltárása.
 • MAVIR xml és szolgáltatói xml formátumok fogadása, kezelése
 • Terv és tény kimutatások nyomon követése, kezelése
 • Folyamatos input oldali adatkonzisztencia és adat hihetőség vizsgálat biztosítása
 • Akár 1 perces adat előrejelzési előállítási képesség
 • Beépített és létrehozható új matematikai modell biztosítása Felhasználó részére parametrizálási és fejlesztési eszközökkel együttesen;
 • Létrehozott matematikai modellt Felhasználó Fejlesztő bevonása nélkül is képes tovább fejleszteni, bővíteni, módosítani, átalakítani;
 • Lineáris, nem lineáris regresszió számítás kezelése, amellyel egy adott tényező szorossága meghatározható.
 • Más matematikai számítás alkalmazásának lehetőségének biztosítása.
 • Időbeli tervezéshez szükséges paraméterek kezelésére automatikus kezelése (téli, nyári időszámítás átállás kezelése, munkanap áthelyezés, gazdálkodóra jellemző
 • Modellben érintett fogyasztási helyek törzsadatainak kezelése, módosítása.
 • Főbb fogyasztók fogyasztási „szokásainak” kezelése.