SCADA Vision X10
Energetikai és ipari SCADA megoldás

Erősségek

Alkalmas a vezetés, üzemeltetést végzők, energetikai szakreferens munkájának, az ISO 50001 rendszer üzemeltetésének hatékony támogatására. Segítségével lényegesen egyszerűbben teljesíthetők a jelentősebb energetikai fogyasztókra vonatkozó, áram, földgáz, hő almérőkből származó adatok elemzésére vonatkozó jogszabályi követelmények.

Mi az EPD?

Az EPD egy eszköz független (bármilyen, meghatározott standardok szerint kommunikáló eszközzel együttműködni képes) mérőóra kiolvasó, adatgyűjtő, feldolgozó és megjelenítő szoftver, mely:
1. automatizálni tudja a kézi adatgyűjtést;
2. elemezni, megjeleníteni tudja a gyűjtött valós idős (energetikai, egyéb) információkat;
3. automatikus riasztásokat tud küldeni.

Alkalmas a vezetés, üzemeltetést végzők, energetikai szakreferens munkájának, az ISO 50001 rendszer üzemeltetésének hatékony támogatására. Segítségével lényegesen egyszerűbben teljesíthetők a jelentősebb energetikai fogyasztókra vonatkozó, áram, földgáz, hő almérőkből származó adatok elemzésére vonatkozó jogszabályi követelmények.

Az EPD használatának céljai, előnyei

Célok: Előnyök:
üzemeltetési költségek csökkentése; eszköz (hardver) független megoldás;
jogszabályi követelményeknek való megfelelés; gyorsan, olcsón, alacsony kockázattal bevezethető;
erősebb vezetői kontroll (átlátás, riasztások); jól áttekinthető elemzések;
alacsonyabb működési kockázatok. integrálható más adatbázisokkal.

Az EPD képességei

 1. Valós idejű adatok automatikus leolvasása, központi gyűjtése és tárolása.
 2. Előre meghatározott formátumú vizuális megjelenítések (táblázatok, grafikonok, vizuális megjelenítés, képernyők) fogyasztási volumenek alakulásáról (alább illusztrációk).
 3. Jelentések áram, földgáz felhasználás környezeti hatásairól.
 4. Tűréshatárok átlépése esetén naplózás, riasztások, statisztikák.
 5. Képernyő nyomtatás, adatexport, webes kezelés, okos telefonon megjelenítés képessége.

Az EPD alkalmazásának feltételei

Informatikai környezet: Adatgyűjtő, kommunikációs hardver, protokollok:
lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit consectetur adipiscing elit
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua et dolore magna aliqua

Rendszerkorlátok, periférikus eszközök

A megoldás vonalas és vonal nélküli kommunikációval is működik. Az EPD-vel a számítógéptől 1 km-en belül levő eszközökről lehet adatokat gyűjteni, kivéve ha MODBUS/MODBUS TCP IP gatewayt alkalmaznak, mely esetben 1 km-nél messzebbről is lehet adatokat gyűjteni. Egy szoftver licensz többféle (kommunikációs) módon eljuttatott adatokat is fel tud dolgozni. Az adatgyűjtő hardverek lehetnek mérők, egyéb impulzusszámlálók, vagy szenzorok is.

Mi vizsgálható?

 • Ami műszerrel mérhető, vagy érzékelhető: energia fogyasztás, termelés, üzemidők, egyéb paraméterek.

Hogyan vizsgálható?

 • Mérőműszerek, érzékelők.
 • Adatbázisokból kapott, kézzel felvitt adatok.

Adatgyűjtés

 • Vezetékes, vezeték nélküli kommunikáció műszerekkel (gyártó független), adatbázisokkal, skálázható.

Adatelemzés

 • Időszaki elemzések, előrejelzési lehetőségek.
 • Online energetikai szakértői rendszer lehetősége.

Információ megtekintés

 • Standard és testreszabott jelentések
 • Valós idejű riasztások, üzemviteli naplók

 

Gyorsaság
Elemzések
Adattárolás
Támogatás
Portfóliók
Jelentések
Valós idő
Riasztások