Hírek rólunk és az energetikai világából

Szigorú CO2 követelmények a hazai vállalatok részére

Ha lenne alcím

4 perces olvasmány

A már hatályban lévő energetikai szakreferensi kötelezően ellátandó feladatokról szóló energiahatékonysági törvény mellett a 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról az alábbiakat írja elő:

(2) Az Ehat. [energiahatékonysági törvény] 21/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak
b) a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében almérőt kell felszerelnie.
(2) (b) a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja és azokat a c) pont szerinti jelentésben feltünteti,
c) tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára,

Következő alcím (H3)

További lehetőség az energetikai szakreferensi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról biztosított beruházás elszámolási lehetőség.

Következő alcím (H4)

A törvény 22/E. §536 (1) Az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben.
(2) Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg beruházásonként, a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás elszámolható költsége 30 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) Az adókedvezmény (2) bekezdés szerinti mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

Következő alcím (H5)

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági igazolás kiállításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül. Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésével jár.

Következő alcím (H6)

A végrehajtás módszertana még nem ismert, így olyan kérdéskörök mint a mérők egységes nyilvántartása, a mérési eredmények továbbítása, a központi adatnyilvántartás, a mérő felszereléssel jogosultsággal rendelkezők személye, valamint az adatvagyon gazdálkodással kapcsolatos elvárások nyitottak.

Fedezze fel az
ENERGRADE megoldásait!
Az ENERGRADE energiamenedzsment
rendszer több, mint 400 különböző
megoldással
várja Önt!
Felfedezem az ENERGRADE-t